ACTIVITATS

DE FORMACIÓ

 

Dissenyem programes formatius en funció de la demanda que se'ns plantegi sobre diferents àmbits de la Psicologia

 

 

Tallers i seminaris per a nens i adolescents:

- Tècniques d'estudi        - Substàncies adictives

- Educació sexual             - Autoestima

- Violència                         - Habilitats socials i comunicació

Formació i informació dirigides a centres educatius i al seu personal 

- Desenvolupament infantil i juvenil        - Ús i abús de substàncies adictives

- Sexualitat                                                  - Diàleg

- Tècniques de control de l'estrés            - Direcció de grups de treball

- Elaboració de projectes                          - Gestió del conflicte i negociació

Tallers i xerrades per a pares 

Escola de pares orientada a fomentar i implementar pautes educatives

 

© Centre de Diagnòstic Tarragona S.L.U.P   |  Nº de reg. sanitario: E-43011612   |   Av. Pau Casals nº 9, 2º 2ª 43003 TARRAGONA  |   Tlf. 977 23 85 44