top of page

Carnet de conduir: totes les categoies

Llicències d'armes i Seguretat Privada

Animals Potencialment Perillosos

Operador de grua

Permisos nàutics

Com a centre de reconeixement de conductors autoritzat per la Direcció General de Trànsit (núm. de registre T-0004) realitzem revisions mèdiques-psicotècniques per a diverses llicències

Les revisions mèdiques-psicotècniques es realitzen en horari de 16:30 a 18:30 hores els dimarts i dijous. Es requereix cita prèvia: 977 23 85 44

Certificados médico-psicotécnicos
Ancla 1

CARNET DE CONDUIR

 

Revisió mèdica-psicotècnica per a la obtenció i renovació dels diferents tipus de carnet de conduir:

AM, A1, A2, A, LCC, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE i BTP

 

Tramitació telemàtica: facilitem la realització dels tràmits de renovació sense que el client hagi de desplaçar-se a la Jefatura Provincial de Tràfic. Una vegada superada l'exploració, li proporcionem una autorització temporal vàlida per conduir per territori nacional durant 3 mesos, termini màxim en que rebrà el seu carnet de conduir per correu ordinari al seu domicili.

 

Documentació necessària per a renovar el carnet de conduir:

- Carnet de conduir        - Fotografia de carnet*

 

Documentació necessària per a obtenir el carnet de conduir:

- DNI o NIE                       - Fotografia de carnet*

* En cas de no disposar d'una fotografia de carnet recent, l'hi podem fer nosaltres sense cap cost adicional.

PUJAR

LLICÈNCIA D'ARMES I

SEGURETAT PRIVADA

Informe d'aptitud mèdica-psicotècnica necessari per obtenir i renovar el títol de vigilant de Seguretat Privada i els diferents tipus de llicències d'armes:

Llicència tipus B: pistoles i revòlvers

Llicència tipus C: armes per a vigilància i guarderia

Llicència tipus D: armes llargues ratllades per caça major

Llicència tipus E: armes per a  tir esportiu i escopetes de caça

Llicència tipus F: armes per a ús en camps, polígons i galeries de tir

Documentació necessària:

- DNI o NIE                       - Fotografia de carnet recent

PUJAR

ANIMALS POTENCIALMENT

PERILLOSOS

 

Informe d'aptitud mèdic-psicotècnic necessari per obtenir i renovar la llicència administrativa que habilita als titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

 

Es consideren gossos potencialment perillosos:

 Pit Bull Terrier                                                 Staffordshire Bull Terrier

 American Staffordshire Terrier                    Rottweiler

 Dogo Argentino                                              Fila Brasileiro

 Tosa Inu                                                            Akita Inu

Documentació necessària:

- DNI o NIE                 - Fotografia de carnet

PUJAR

OPERADOR DE GRUA

Informe d'aptitud mèdico-psicotècnic necessari per obtenir i renovar els carnets de:

- Operador de Grua Torre

- Operador de Grua Mòbil Autopropulsada

Documentació necessària:

- DNI o NIE                       - Fotografia de carnet recent

PUJAR

PERMISOS NÀUTICS

 

Informe d'aptitud mèdic-psicotècnic necessari per a obtenir i renovar els següents permisos nàutics:

- Capità de iot

- Patró de iot

- Patró d'embarcacions d'esbarjo, PER

- Patró per a navegació bàsica, PNB

Documentació necessària:

- DNI o NIE            - Fotografia de carnet

PUJAR

Licencia de armas
APP
Operador de grúa
Permisos náuticos
bottom of page