top of page

PSICOLOGIA

INFANTIL I JUVENIL

 

Prestem una atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada cas particular, treballant en coordinació amb totes les parts implicades en la vida del nen o adolescent (família, escola, pediatra de referència…).

 

Després d'una avaluació complerta dissenyem un pla de tractament individualitzat.

 

Algunes dificultats en la etapa infantil i adolescent en les que intervenim són:

 • Problemes de comportament

 • Trastorns d'ansietat

 • Fòbies específiques i fòbia social

 • Baix estat d'ànim

 • Tics i hàbits nerviosos

 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

 • Trastorns de l'espectre autista

 • Trastorns de l'eliminació: enuresis i encopresis

 • Baixa autoestima

 • Trastorns de l'aprenentatge (dislèxia, disortografia, discalculia)

 • Fracàs escolar

També realitzem informes clínics i d'assessorament.

 

bottom of page