top of page

ENTRENAMENT EN LA LECTURA:

El mètode Glifing

 

 

Els últims avanços en Neurociència ens parlen de la plasticitat del nostre cervell. Això vol dir que, mitjançant un entrenament adequat, podem modificar la forma en que el nostre cervell realitza determinades accions.

 

Així doncs, les habilitats lectores es poden entrenar. Per a poder fer-ho, el Mètode Glifing s'adapta a les necessitats de cada nen/a i entrena la lectura a través d'un joc d'ordinador.

Amb Glifing treballem els aspectes fonamentals del procés lector:

 • Descodificació grafema-fonema.

 • Atenció i Memòria de Treball.

 • Consciència fonològica.

 • Flexibilitat cognitiva.

 • Reconeixement de paraules.

 • Morfologia i sintaxis.

 • Integració en la lectura de textos.

 • Articulació i dicció.

 • Comprensió.

 

Com ho fem?

 • Des de casa amb l'ordinador.

 • Cada dia entre 15 i 30 minuts.

 • Entrenament en format lúdic.

 • Seguiment individualitzat.

 • Assessorament continuat.

 

El seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa el seu fill/a.

 

La durada de l'entrenament varia en cada cas, però en la majoria es poden observar millores significatives en 16 setmanes:

 • Disminueixen els errors.

 • Augmenta la velocitat lectora.

 • Millora la comprensió.

 • Augmenta la memòria de treball.

 • Creix la seguretat en un mateix.

 • Millora l'autoestima.

 • Actitud més favorable cap als estudis.

 • Millora l'actitud cap a la lectura.

 

Amb el Mètode Glifing la fluïdesa i precisió lectores del nen o nena, poden arribar a assumir la mitja esperada pel seu nivell de curs escolar i edat. El nen pot divertir-se llegint, sense mostrar cansament o frustració.  

bottom of page