top of page

REEDUCACIONS

PSICOPEDAGÒGIQUES

 

Què oferim?

Sessions de reeducació psicopedagògica per a la millora i adquisició d'eines

per afavorir l'aprenentatge escolar, així com la motivació i actitud cap al aquest.

Es tracta d'una intervenció personalitzada sobre aspectes relacionats amb la conducta

dels nens i els joves davant les tasques escolars.

 

Com ho fem?

1. Entrevista inicial amb els pares: conèixer el motiu de la demanda i fer una primera aproximació a les necessitats de cada nen/a o adolescent.

2. Avaluació: valorar amb instruments específics les competències instrumentals en lectura, escriptura i matemàtiques, així com les estratègies d'aprenentatge i tècniques d'estudi que utilitzen.

3. Devolució dels resultats: explicar les conclusions resultants del procés d'avaluació i plantejar el programa reeducatiu als pares.

4. Intervenció reeducativa, on treballar segons el cas:

  • Entrenament dels processos implicats en la lectura, l'escriptura i les matemàtiques.

  • Planificació i organització: agenda, horari d'estudi, carpeta, apunts.

  • Tècniques i mètodes d'estudi: comprensió lectora (subratllat...), tècniques de síntesi (resum, esquema...).

  • Preparació d'exàmens.

  • Millora de l'autoestima i l'actitud davant les tasques escolars.

bottom of page